NEWS

For more information, please call 0519-86320307
Changzhou Zhonggao Mechanical and Electrical Co., Ltd.

  >>The speed increase of "machine replaceme

  新闻-英文
  2018-01-02
  阅读:10 点赞:0

  >>Like "garnish", the first automobile wel

  新闻-英文
  2018-01-02
  阅读:10 点赞:0

Serving All Your Welding Needs

Contact: Dai xujing (General Manager)                          Mobile phone: +86 13813583381                         Tel:+86 519 86320307                            Fax:+86 519 86704003
Add: Mahang Sanqin Village, Hutang Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu                                  Poet Code:213162                                  E-mail:czzhonggao@zhonggao.com

 

CONTACT US